Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2019

gawwwww
13:20
4142 193b 420
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle vianimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:15
Nam, Kobietom, potrzebna jest uroda, żeby mężczyźni nas kochali, a głupota, żeby ich kochać.
— Coco Chanel
Reposted fromMsSuzanna MsSuzanna vianimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:13
    Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself vianimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:11
Pod spód włożyłam zwykłe koronkowe figi ze stanikiem do kompletu. Czarne imponujące szpilki. Na aż tak wysokich obcasach kobieta chodzi w taki sposób, jakby przy każdym kroku chciała wypieprzyć cały świat.
— Megan Hart
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:11
5668 2eb9 420
Reposted fromizunia6644 izunia6644 vianimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:08
8147 7d6d 420
Reposted fromniuska niuska vianimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:01
9949 b362 420
Reposted fromModeleczka Modeleczka vianimfomanka nimfomanka
gawwwww
13:00
Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie.
— T. Pratchett
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
gawwwww
12:58
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
gawwwww
12:56
7543 31a9 420
Reposted fromlenka024 lenka024 viaaurinko aurinko
gawwwww
12:56
8510 1572 420
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaurinko aurinko
gawwwww
12:50
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaurinko aurinko
gawwwww
12:49
9233 93f6 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaaurinko aurinko
gawwwww
12:46
0527 68ea 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
gawwwww
12:46
gawwwww
12:45
2319 d5a6 420
Reposted fromgplyr gplyr viaaurinko aurinko
gawwwww
12:44
4151 1d67 420
Reposted frompanikea panikea viaaurinko aurinko
gawwwww
12:44
3150 4baa 420
Reposted fromobliviate obliviate viaaurinko aurinko
gawwwww
12:43
1077 6320 420
Reposted fromoll oll viaaurinko aurinko
gawwwww
12:43
7587 3b6c 420
Reposted frominto-black into-black viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl