Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

gawwwww
20:43
3517 9596 420
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaaluch aluch
20:42
7982 2c05 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaaluch aluch
gawwwww
20:38
gawwwww
20:38
6929 a169 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaluch aluch
gawwwww
20:35
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaluch aluch
gawwwww
20:34
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaluch aluch
gawwwww
20:34
7113 bfa3 420
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaaluch aluch
gawwwww
20:33
8838 a2d2 420
Reposted fromoll oll viacreure creure
gawwwww
20:02
1136 4139 420
Reposted fromovtza ovtza viaaluch aluch
gawwwww
20:01
5589 59c5 420
Reposted frommadzi28 madzi28 viaaluch aluch
gawwwww
19:59
Reposted frommalinysieskonczyly malinysieskonczyly viaaluch aluch
gawwwww
19:52
Reposted fromcomiczynka comiczynka viacreure creure
gawwwww
19:51
gawwwww
19:51
4260 0450 420
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viacreure creure
gawwwww
19:51
Reposted frombluuu bluuu viacreure creure
gawwwww
19:50
3650 47a2 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viacreure creure
19:49
2900 c291 420
Reposted fromdivi divi viacreure creure
gawwwww
19:46
gawwwww
19:46
Reposted fromthedogs thedogs viaaluch aluch
gawwwww
19:46
Reposted fromthedogs thedogs viaaluch aluch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl