Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

gawwwww
16:40
0615 12c2
gawwwww
16:40
gawwwww
16:37
6755 570c
gawwwww
16:36
2595 4de0 420
gawwwww
16:36— (two more gifs)
gawwwww
16:35
gawwwww
16:35
gawwwww
16:34
4451 06ed 420
16:34

November 10 2017

gawwwww
10:44
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaucieknijmi ucieknijmi
gawwwww
10:41
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viaSalute Salute
gawwwww
10:41
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaSalute Salute
gawwwww
10:38
4225 2381 420
byle do Wigilii...
10:36
9494 6edc 420

bikinisandflip-flops:

Summer vibes x

Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi viaucieknijmi ucieknijmi
gawwwww
10:36
4050 3f34 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
gawwwww
10:34
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viaucieknijmi ucieknijmi
gawwwww
10:34
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaSalute Salute
gawwwww
09:51
gawwwww
09:48
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
gawwwww
09:48
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl