Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

09:40
1427 00db 420
Reposted frombng123 bng123 viaunhappys unhappys
gawwwww
09:40
3852 c6e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
gawwwww
09:39
9608 4ac7 420
Reposted fromsavatage savatage viaunhappys unhappys
gawwwww
09:39
Reposted fromFlau Flau viaunhappys unhappys
gawwwww
09:38
1708 067c 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunhappys unhappys

May 17 2019

gawwwww
17:47
2298 c28c 420
Reposted fromagatiszka agatiszka viakomplikacja komplikacja

May 12 2019

gawwwww
18:11
4875 2170 420
Reposted fromdailylife dailylife viajoder joder
gawwwww
18:11
Szybko zrezygnowałeś jak na kogoś, kto mówił, że jestem kobietą jego życia.
— Guillame Musso
Reposted fromtomowa tomowa viajoder joder
gawwwww
18:10
gawwwww
18:02
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viajoder joder
gawwwww
18:02
0029 ab0e 420
Reposted fromnapiechote napiechote viajoder joder
gawwwww
18:00
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
gawwwww
17:59
1579 6425 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoder joder

April 28 2019

gawwwww
15:53
7988 ddbd 420
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaLightsaber Lightsaber
gawwwww
15:32
4240 667f 420
Reposted fromGIFer GIFer viaLightsaber Lightsaber
gawwwww
15:32
6299 9417 420
Reposted fromwork-for-it work-for-it viaLightsaber Lightsaber
14:45
2601 8664 420
gawwwww
14:43
3158 74a0 420
Reposted fromTankistD TankistD viaLightsaber Lightsaber
gawwwww
14:42
4852 e136 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaLightsaber Lightsaber
gawwwww
14:40
1907 694a 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLightsaber Lightsaber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl